Používa službu Blogger.

Advertisement

About Me

Všetko podstatné o ženskom tele

by - marca 12, 2022Sexualita a všetky veci, ktoré sa s ňou spájajú sú v našej spoločnosti stále menšie tabu. Aj preto ma teší, keď vidím ako knihy o sexualite postupne pribúdajú. I keď veľmi pomalým tempom. Už keď som písala názor na Tri ženy (Tatran, 2020), tak som tam spomenula, že jednou z mojich obľúbených tém na diskusiu je práve sexualita. Rada sa vzdelávam, presnejšie rada čítam knihy, ktoré sa zaoberajú touto témou. A kým náš trh len pomaly objavuje knihy a dúfam, že hľadá vhodné tituly na preloženie, tak ja som sa pustila do vlastného bádania. A hľa, podarilo sa mi prečítať knihy, ktoré dokážu v tomto smere nenásilne vzdelávať a poukazujú na správne fungovanie (nielen) ženského tela. Na zahraničnom trhu sa nachádza naozaj veľa dobrých publikácií, ktoré prinášajú relevantné informácie o sexe, tele a zdravom sexuálnom živote. Ak vám táto téma robí problém, ste možno trochu prudérni, hanbíte sa niekoho opýtať na určité veci, presne tento typ kníh vám zodpovie takmer všetky vaše otázky.

Nášmu malému knižnému trhu nemôžem krivdiť, pretože nejaké tituly o sexualite sa predsa objavujú, napríklad už spomínané Tri ženy. V roku 2019 vyšla v slovenskom preklade vo vydavateľstve Slovart kniha Bez hanby o ohanbí od autoriek Nina Brochmann a Ellen Stokken Dahl. Na 352 stranách vysvetľujú a vyvracajú mýty o ženskom tele. Desaťročia sa posúvali mylné informácie, ktoré sa už stihli v spoločnosti natoľko udomácniť, že všetko ostatné sa považuje za mýtus. Ale tá jedna lož je považovaná za pravdu. Môžeme s istotou tvrdiť, že drvivá väčšina informácií, ktoré sme považovali za pravdivé vychádzajú z názorov, o ktorých si ľudia mysleli, že sú aktuálne - aj to tak pred sto rokmi. V 21. storočí je veľmi smutné, že vieme o ženskom tele tak málo.  Ako dlho bude trvať, kým sa zboria mýty, s ktorým sa ženské telo spája a vytvorí sa nový spoločenský úzus?

Bez hanby o ohanbí sa snaží tieto mýty vyvracať za pomoci faktov a vedeckých výskumov. Ružová kniha, ktorá ale nemá určovať rod čitateľa, stručne a jasne poukazuje na najväčšie omyly, ktoré sa týkajú ženského tela. Tento sprievodca bude pre mnohé mladé dievčatá malou bibliou, ktorá im poskytne veľmi dobrý základ na rozširovanie ďalších vedomostí. Pre nás staršie je to pripomenutie všetkých našich po prvých, ktoré sme mali a ktoré nás ešte len čakajú.

Druhou knihou je Vagina: Re-education od Lynn Enright, ktorá vyšla v roku 2019 vo vydavateľstve Allen & Unwin. (Zatiaľ bez slovenského prekladu.) V mnohých smeroch je Re-education veľmi podobná Bez hanby o ohanbí. Avšak nevychádza úplne z rovnakých štúdií, mnohé z nich mali inú vzorku, hoci výsledky boli podobné. Re-education má ale jednu veľkú výhodu oproti Ohanbiu. A tou je obrázková príloha. Prvá hlavne opisuje, sem-tam sa objaví nejaký náčrt, avšak Re-education obsahuje náčrty, ktoré sprevádzajú text a pomáhajú vizualizovať komplikované časti textu. Čo mi utkvelo v pamäti, sú náčrty panenskej blany, ktorým bola venovaná celá jedna strana, na ktorej boli zaznamená všetky možné typy. Človek sa stále učí a spoznáva... Ilustrácie nie sú vulgárne, vychádzajú z anatómie ženského tela, takže zbytočnej sexualizácie sa nemusíte obávať.

Obe knihy sa krásne dopĺňajú a prinášajú nové informácie, ktoré sú podložené štúdiami a výskumami. Pridaná hodnota kníh je aj vlastná skúsenosť autoriek - v tomto smere je to práve Re-education, ktorá prináša o niečo podrobnejšie veci zo života. Sú to podobné knihy, ale zároveň sú diametrálne odlišné. Jazykovo sú veľmi jednoduché, pár častí je možno o niečo komplikovanejších, ale čitateľ sa v tom nestratí. Obe sú prehľadné, rozdelené do logických častí. A čo považujem za veľmi dôležité, pri oboch sú uvedené zdroje, takže si informácie môžete overiť.

Ak vás zaujíma sexualita, viete, že na slovenskom trhu nájdete Bez hanby o ohanbí. Ak viete po anglicky, máte oveľa viac možností. Okrem Re-education, ktorá je podobná Ohanbiu, môžete siahnuť na kopec nových i starších titulov, ktoré sú určené nielen pre mladú generáciu, ktorá sa o sexualite učí. Čo mi pripomína, že na českom trhu nájdete o niečo viac takýchto kníh. Aj v komiksovej podobe. Obe knihy sú určené mladšiemu publiku i skúsenejším ženám, ktoré už čo to majú odžité a vyskúšané. Pri čítaní je potrebné mať na pamäti, že s mnohými informáciami ste sa už mohli stretnúť. Ale vždy sa dá v oboch knihách nájsť niečo nové.

You May Also Like

0 komentárov